gallery/bkk beach ew

 

Rots en Water

 

Rots en Water is een leuke, leerzame, uitdagende en effectief bewezen training, vol actie!

Naast praten, wordt er bij Rots en Water vooral veel gedaan.

Er worden oefeningen gedaan die lijken op spel en sport. Goed kunnen sporten is hierbij helemaal niet belangrijk. Het accent ligt op het ervaringsgericht leren. Het gaat om het gedrag van het kind en vooral dát wordt geoefend.

 

Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich veilig voelen en dat ze op jonge leeftijd meekrijgen dat je nee kunt zeggen als je iets niet wilt. Kinderen leren hun eigen kracht en hun eigen grenzen kennen en leren aangeven wat zij wel en niet willen. Dit geeft een boost voor het zelfvertrouwen.

 

Onze ervaring is dat kinderen graag naar Rots en Water komen en dat het werk. Kinderen komen écht in hun kracht!

 

Rots en Water is een Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het programma is ontwikkeld omdat er steeds meer van kinderen wordt gevraagd.

Het is (tegenwoordig) niet altijd even makkelijk om kind te zijn. Je raakt makkelijk overprikkeld van alles wat je moet kunnen en van alles wat er op je afkomt. Ieder kind reageert hier anders op. In de snelle tijd waarin we leven is daarom rust, weerbaarheid, zelfvertrouwen en stabiliteit erg welkom en vaak zelfs noodzakelijk. Het programma van Rots en Water biedt een effectieve, eenvoudige manier op weg hier naartoe.

Het Rots en Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids- programma en uiterst effectief anti-pest-programma. Rots en Water maakt gebruik van een psychofysieke didactiek, wat inhoudt dat startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie (spel en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Kinderen worden ervan bewustgemaakt dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een stevige "rotsopstelling" of een meer flexibele (sociale) "wateropstelling"of een mengeling hiervan.    
"

Er wordt gewerkt aan bewustwording van het lichaam (spieren, stem en ademhaling) en hoe je dit kunt gebruiken in sociale situaties. Door te oefenen met je lijf wordt het zelfbewustzijn (hoe kom ik over) en zelfvertrouwen (wat kan ik allemaal) getraind.

 

De groepstraining bestaat uit 8 lessen van 50  minuten

Een intake met ouder en kind is onderdeel van de training. Hierin informeren wij u over de doelstellingen van Rots en Water en de wijze waarop we werken zodat u als ouder weet wat uw kind leert en er thuis op in kunt spelen. Ook schrijven we tweewekelijks een informatiebrief met een update over wat we zoal doen en gedaan hebben.

 

De kracht van de groep ligt in het leren met en van elkaar. Soms is het echter voor een kind

prettiger en beter om (eerst) een individuele training te volgen.

Tijdens het intakegesprek wordt er samen met de trainers en ouders besproken wat het beste past bij het kind.  De Rots en Watertraining is een training op maat die wordt afgestemd op de leeftijd, behoefte en mogelijkheden van het kind.

 

Naast de reguliere kindertrainingen is er ook Rots en Water voor kinderen met autisme (ASS). In Amsterdam is er tevens Rots en Water aanbod voor volwassenen/ vrouwen. 

 

 

de groepstraining bestaat uit 10 lessen van een uur.

 

een informatieavond voor ouders is ook onderdeel van de training. hierin informeren wij u over de doelstellingen van rots en water en de wijze waarop we werken. het is belangrijk dat u als ouder weet wat uw kind leert zodat u er thuis op in kunt spelen. zodoende maken we ook tweewekelijks een informatiebrief met een update over wat we zoal doen en gedaan hebben.

 

de groep bestaat, in principe, uit kinderen in de volgende leeftijdscategorieën:

6 en 7 jarigen;

8 en 9 jarigen;

10 , 11 en 12 jarigen.

soms kiezen we voor parallel groepen (kinderen met verschillende leeftijden bij elkaar).

gallery/rots water stootkussen