gallery/bkk beach ew

 

voor wie is Rots en Water geschikt

 

Onze Rots en Water training is geschikt voor jongens en meisjes, in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, die:

 

 • zich onzeker voelen,
 • faalangstig zijn,
 • concentratieproblemen hebben,
 • een kort lontje hebben,
 • pesten of gepest worden,
 • snel ruzie hebben en/of
 • minder weerbaar zijn.

 

Belangrijke algemene doelen zijn: zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en in actie kunnen & durven komen.

 

Onderwerpen die zoal aan bod komen zijn:

 

 • vergroten van weerbaarheid
 • communicatieve en sociale vaardigheden versterken
 • grenzen aanvoelen en stellen
 • je sterk voelen, sterk staan en sterk overkomen
 • ontdekken wat je wel en niet(!) wilt en kunt
 • het leren maken van eigen keuzes
 • samen werken en spelen
 • intuïtie ontwikkelen en gebruiken
 • omgaan met groepsdruk en pesten
 • en conflicthantering.

 

 

Voorafgaand aan de training maken we kennis met de kinderen en ouders om te horen wat hun zorgen, vragen en wensen zijn en of het aansluit bij Rots en Water.

Iedere Rots en Watertraining is weer anders. We maken het programma op maat, afgestemd op de individuele- en groepsdoelen.

 

Zie de agenda voor de komende trainingen.

gallery/def-2923-1

ROTS EN WATER VOOR KINDEREN MET AUTISME (ASS)

 

Onze Rots en Water training is ook geschikt voor kinderen met ASS (autisme spectrum stoornissen).
Deze training voor kinderen met ASS is vergelijkbaar met de basistraining maar er zijn een aantal aanpassingen omdat kinderen met ASS vaak specifieke kwaliteiten, ontwikkelingsopgaven- en problemen kennen. Er zal in deze training meer tijd en aandacht zijn voor het vergroten van lichaamsbewustzijn (bewustzijn van je lichaam, ademhaling, spierspanning); iets wat voor veel kinderen met ASS moeilijk is. Vanuit lichaamsbewustzijn komen kinderen spelenderwijs langzaam maar zeker steeds meer tot emotioneel bewustzijn (herkennen van emoties en effecten) en tot slot tot zelfbewustzijn (het kennen van je kwaliteiten, krachten en grenzen). Voor kinderen met ASS kan de transfer (vaardigheden die een bepaalde, specifieke training zijn geleerd automatisch toepassen in een andere situatie) lastig zijn. Om de transfer te kunnen vergroten zal er in de training in veilige oefensituaties "bijna echte situaties" worden nagebootst. Daarnaast zal er worden gewerkt met herkenbaar en helder taalgebruik en zullen er waar nodig pictogrammen worden gebruikt. Er wordt altijd met 2 trainers gewerkt in kleine groepen. De training telt 10 sessies waarin er binnen een veilige en gestructureerde setting wordt gewerkt aan specifieke groepsdoelen en individuele doelen van de deelnemers.

Algemene doelen van de training zijn onder andere:
lichaamsbewustzijn vergroten
bewustwording van eigen emoties en energie
het uiten en leren kanaliseren van emoties en energie
omgaan met spanning en spannende situaties
eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven
concentratieboog vergroten
fysiek en mentaal incasseringsvermogen vergroten en
weerbaarheid vergroten

Het is een trieste waarheid dat kinderen met autisme vaker worden gepest en minder adequaat weerbaar zijn dan anderen. Ze weten niet altijd hoe ze in bepaalde situaties mogen/moeten reageren (verbaal en fysiek) en kunnen daardoor, als de druk te hoog oploopt, soms "ontploffen" met alle gevolgen van dien. Ook de omgekeerde reactie komt voor: zich (nog verder) in zichzelf terugtrekken en zich afzijdig houden met als gevolg een toename van sombere gevoelens. In de Rots en Watertraining wordt hier extra aandacht aan besteed.

Kinderen met ASS blijken op de volgende punten te profiteren van de training:
Steviger staan
Lichaamstaal meer gebruiken
Meer contact kunnen maken met zichzelf en anderen
Beter voor zichzelf opkomen
Zichzelf beter beheersen
Eigen gedrag beter sturen m.b.v. de begrippen Rots en Water